Strona główna biuletynu

 

 

 

 

Zmiana godzin pracy urzędu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. ulegają zmianie godziny funkcjonowania urzędu według następujących zasad.  Wydziały  komunikacji, geodezji, architektury oraz dzienniki podawcze będą obsługiwać interesantów w każdy poniedziałek od 7.00 do 17.00.  Wszystkie sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie urzędu w poniedziałki będą załatwiane od 7.30 do 16.00. Pozostałe wydziały i komórki organizacyjne będą pracować bez zmian tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

Adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-14-27-502      Regon 072182870
Tel. centrala (33) 875 78 00
Fax: (33) 874 25 11
e-mail: starostwo@powiatsuski.pl
www: www.powiatsuski.pl

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej : http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Urząd jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Kasa urzędu jest czynna w godz. od 7.30 do 14.00.

W budynku przy ul. Mickiewicza 19 mieszczą się następujące wydziały i komórki organizacyjne:

 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
 • Biuro Obsługi Rady Powiatu
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 


Część wydziałów mieści się pod adresem:
ul.Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. centrala (33) 875 79 00
Fax: (33) 874 15 52

Wydziały zlokalizowane przy ul. Kościelnej 5B

 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 • Finansów
 • Edukacji
 • Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
 • Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg
 • Środowiska
 • Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Organizacyjny