Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXVII SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 23 LUTEGO 2017 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za poprzedni rok.

9. Sprawozdanie Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

10. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w zakresie drogownictwa za rok 2016 oraz plany na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej części dachu o powierzchni 25 m2.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Lachowicach na prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowym kościele parafialnym w Lachowicach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie suskim.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:16.02.2017
Data publikacji:16.02.2017 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.