Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXIX SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w powiecie suskim.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie i formach przeciwdziałania bezrobociu w powiecie suskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej samochodu Mercedes 212D.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu suskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 5. 04. 2017 roku do Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:18.04.2017
Data publikacji:18.04.2017 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż