Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXX SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 MAJA 2017 ROKU O GODZ. 13 : 00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Wręczenie Nagród Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz honorowego tytułu „ Mecenas Kultury Powiatu Suskiego”.

5. Informacja na temat kultury i promocji powiatu.

6. Wręczenie nagród dla laureatów XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego.

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

8. Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie sesji.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:18.05.2017
Data publikacji:18.05.2017 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż