Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXV SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.   O GODZ. 13:00  W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Wręczenie nagród Starosty Suskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie suskim w roku szkolnym 2016/2017 oraz nabór i ilość oddziałów w bieżącym roku szkolnym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2017 rok i za 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

26. Wolne wnioski.

27. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego

Ryszard Hadka

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:19.10.2017
Data publikacji:19.10.2017 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż