Strona główna biuletynu

Adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-14-27-502      Regon 072182870
Tel. centrala (33) 875 79 00, Fax 874-15-52


e-mail: starostwo@powiatsuski.pl
www: www.powiatsuski.pl

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej : http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Urząd jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00  W każdy ponidziałek wydziały komunikacji, architektury, geodezji obsługują interesantów w godz. od 7.00 do 17.00

Kasa urzędu jest czynna w godz. od 7.30 do 14.00. Wszystkie sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie urzędu w poniedziałki będą załatwiane od 7.30 do 16.00.

Wykaz wydziałów sarostwa zlokalizowanych przy ul Kościelnej 5b.

 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
 • Wydział Finansów
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
 • Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg
 • Wydział Środowiska
 • Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Wydział Organizacyjny
 • Biuro Obsługi Rady Powiatu
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (przyjmuje strony w każdy poniedziałek od 8.00 do 13.00)