LII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ

25 MAJA 2023 ROKU O GODZ. 10:00 W STAROSTWIE

POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Suskiego i realizacji uchwał rady.
 5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Wręczenie Nagród Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.       
 9. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury i promocji powiatu.
 10. Informacja o postępie działań remontowych i inwestycyjnych na linii kolejowej 97.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2023 rok.                    
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej samochodu Daewoo Lanos.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stryszawa realizacji zadania publicznego  powiatu suskiego.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu oraz zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

  Przewodniczący Rady Powiatu                                                               

                Jan Banaś 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.05.2023 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.05.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak