Termin wykonania
czynności wyborczej


Treść czynności wyborczej


1


2


do dnia 7 września 2014 r.


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,


- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego


do dnia 17 września 2014 r.


- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 22 września 2014 r.


- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00


- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw


do dnia 12 października 2014 r.


- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów


do dnia 17 października 2014 r.


do godz. 24. 00


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,


- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


do dnia 22 października 2014 r.


- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw


 


do dnia 24 października 2014 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą


 


 


do dnia 26 października 2014 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,


- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,


- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy


pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille''a


do dnia 27 października 2014 r.


- rozplakatowanie obwieszczeń:


a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,


b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00


- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze


do dnia 2 listopada 2014 r.


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych


zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille''a


do dnia 7 listopada 2014 r.


- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


do dnia 11 listopada 2014 r.


- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania


w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00


- zakończenie kampanii wyborczej


w dniu 15 listopada 2014 r.


- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców


w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00


- głosowanieJeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


  

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kalendarz wyborczy 2014
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:11.09.2014 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak