Uchwała Nr 0007/XLI/293/2014

Rady Powiatu Suskiego

z dnia 30 października 2014 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. , Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego

Arkadiusz Kucia


__________________________________

Program w pliku do pobrania.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:06.11.2014 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.10.2014
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak