Uchwała Nr 69.2015

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z póz. zm.) oraz § 10 pkt. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 44.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru następujących ofert:


1.na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) oferty Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzyce: „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”; kwota przyznana: 2000,00 zł,

b) oferty Stowarzyszenia „PERSPEKTYWY” z Lanckorony: „„Akademia Małego Etnologa” – organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci z zakresu edukacji regionalnej”; kwota przyznana: 5775,00 zł,

c) oferty ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie: „"W 80 dni dookoła świata – czyli śladami Światowego Jamboree” – Biwak z Piosenką – Sidzina 2015”; kwota przyznana: 4725,00 zł.


2.na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) oferty Beskidzkiego Klubu Karate w Suchej Beskidzkiej: „Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate”; kwota przyznana: 2000,00 zł,

b) oferty Klubu Sportowego „Klub Orlika Wilki” w Zawoi: „Sportowe wakacje pod Babią Górą”; kwota przyznana: 3000,00 zł,

c) oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Highlanders Beskidy: „Rozwój, promocja i popularyzacja futbolu amerykańskiego poprzez udział drużyny UKS Highlanders Beskidy w rozgrywkach II Ligi PLFA w sezonie 2015”; kwota przyznana: 2700,00 zł,

d) oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Pływanie dla każdego”; kwota przyznana: 4800,00 zł,


3.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 4950,00 zł.4.na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) oferty Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie: „Promocja honorowego krwiodawstwa poprzez organizację akcji honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 5000,00 zł,


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Wicestaroście Suskiemu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.03.2015 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.03.2015
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:26.03.2015 09:17