Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwałą Nr 168.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 30.09.2015 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Konsultacje trwały od 1 do 7 października 2015 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.Anna Witek

Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Anna Witek
Data na dokumencie:09.10.2015
Data publikacji:09.10.2015 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.