Nieodpłatna pomoc prawna 2023 dla mieszkańców powiatu suskiego

 

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy   do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu suskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30- 15:00 pod nr 33 875 78 75 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Harmonogram dyżurów na 2023 rok

Punkt nr 1 – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b,   34-200 Sucha Beskidzka (parter, pokój nr 24)

Dyżury:

 • poniedziałek: 14:00 - 18:00 (radca prawny)
 • wtorek: 08:00 - 12:00 (radca prawny)
 • środa: tydzień parzysty - 08:00 - 12:00 (adwokat), tydzień nieparzysty: - 08:00 - 12:00 (radca prawny)
 • czwartek: 12:00 - 16:00 (adwokat, mediator)
 • piątek: 08:00-12:00 (adwokat)

Nieodpłatne mediacje będą udzielane na zgłoszone zapotrzebowanie.

Punkt nr 2 – Urząd Gminy w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, (II piętro, pokój nr 24 ). Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • poniedziałek: 08:00 - 12:00 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)
 • wtorek: 12:30 – 16:30
 • środa: 08:00 - 12:00
 • czwartek: 11:00 - 15:00
 • piątek: 08:00- 12:00

Punkt nr 3 – Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, (parter, pokój nr 1 ). Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona  w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatna pomoc prawna:

 • poniedziałek: 07:30 - 11:30
 • wtorek: 13:00 – 17:00
 • środa: 07:30 - 11:30 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)
 • czwartek: 07:30 - 11:30
 • piątek: 07:30- 11:30

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Załączniki

 1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu suskiego - szczegóły w załączniku do pobrania.
 2. Karta informacyjna poradnictwa - szczegóły w załączniku do pobrania.
 3. Instrukcja udzielania NPP osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis - szczegóły w załączniku do pobrania.
 4. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis - szczegóły w załączniku do pobrania.

 

Krótki film  informacyjny z udziałem m. in. starosty suskiego na temat zasad funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej można zobaczyć tutaj: https://www.amazon.com/clouddrive/share/8Qnb9YKn28wnisg9wEZKoOzrXZD1TZovMFYFeYQST/ENnxBLQHQJaWw6KTRffAPg?_encoding=UTF8&*Version*=1&*entries*=0&mgh=1

 

W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 r. przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "CONSILIUM" w Krakowie opracowała filmy poświęcone edukacji prawnej:

1) wykład dotyczący prawa rodzinnego:  https://youtu.be/nRMYDDogqlw

2) wykład dotyczący prawa pracy:  https://youtu.be/oVKTfTFVc-4

 

 

Komunikat dotyczący pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ БІЖЕНЦАМ З УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

w języku polskim:         https://powiatsuski.pl/dstorage/2022/03/npp-w-j.-polskim.pdf

w języku ukraińskim:    https://powiatsuski.pl/dstorage/2022/03/npp-w-j.-ukrainskim.pdf


 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:13.11.2015 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Kołacz
Data na dokumencie:13.11.2015
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:18.07.2023 12:10