Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W powiecie suskim  funkcjonują  trzy punkty darmowej pomocy prawnej

Harmonogram na 2018 r.

 1. Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, (budynek starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej).

  Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałek 14.00 – 18.00 (radca prawny)

 • wtorek 8.00 – 12.00 (radca prawny)

 • środa 8.00-12.00 (radca prawny)

 • czwartek 12.00-16.00 (adwokat)

 • piątek 8.00-12.00 (adwokat)

 1. Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, (budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim).

  Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałek 8.00-12.00 (adwokat)

 • wtorek 12.30 – 16.30 (adwokat)

 • środa 8.00-12.00 (adwokat)

 • czwartek 11.00-15.00 (radca prawny)

 • piątek 8.00-12.00 (radca prawny)

 1. Jordanów, ul. Mickiewicza 2, (budynek urzędu gminy Jordanów). Obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego -  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Harmonogram dyżurów:

 • poniedziałki  7.30 - 11.30 (adwokat)
 • wtorki          13.00 - 17.00 (radca prawny)
 • środy           7.30 - 11.30 (adwokat)
 • czwartki      7.30 - 11.30 (adwokat)
 • piątki           7.30 - 11.30 (adwokat)

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

 • osoby, które ukończyły 65. lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • kobiety w ciąży

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa ubezpieczeń społecznych,

 • prawa rodzinnego,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

OGŁOSZENIE

o dodatkowych dniach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w zamian za dni świąteczne w 2018 r.

(treść w załączniku do pobrania)
 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Krzysztof Kołacz
Data na dokumencie:13.11.2015
Data publikacji:13.11.2015 09:17