Uchwała Nr 203.2015
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 24.11.2015

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst ogł. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) orazzałącznika do uchwały nr 181. 2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu suskiego, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W ramach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie
suskim w 2016 roku po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru oferty
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, 31 – 523 Kraków, ul. Kasprowicza 8a/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:27.11.2015 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:24.11.2015
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak