Uchwałą Nr 369.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 13.09.2016 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje trwały od 14 do 27 września 2016 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.

 

Krzysztof Kołacz

Sekretarz Powiatu

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:03.10.2016 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kszysztof Kołacz
Data na dokumencie:03.10.2016
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak