W celu założenia stowarzyszenia zwykłego należy  przedstawić następujące dokumenty

  1. Pisemny wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, który powinien zawierać – datę sporządzenia, adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany), pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego, podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu gdy jest on powołany).

  2. Do wniosku należy dołączyć:

  • protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwały) o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela lub zarządu, ewentualnie wyborze komisji rewizyjnej;

  •  regulamin działania stowarzyszenia;

  •  listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis;

  •  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

  • imię i nazwisko adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);

  • adres siedziby stowarzyszenia.

Uwaga: powołanie zarządu i organu kontroli wewnętrznej nie jest obowiązkowe.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale, w jednym egzemplarzu. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć swoją działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Ważne: do 20 maja 2018 r. tzw. „stare” stowarzyszenia zwykłe mają czas na wpis do nowo obowiązującej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę suskiego po tym terminie zostaną one rozwiązane z mocy prawa.

 

Szczegółowych informacji udziela Barbara Macias, podinspektor Wydziału Bespieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pok. 122, tel. 33 8757 963, email: b.macias@powiatsuski.pl.

 

Aktualna ewidencja stowarzyszeń zwykłych bedzie publikowana na bieżąco w postaci załącznika.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:01.03.2017 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Macias
Data na dokumencie:01.03.2017
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:31.05.2021 14:46