UCHWAŁA NR 698.2017
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm./, oraz załącznika do uchwały Nr 671.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Suskiego w m. Jordanów ul. Mickiewicza 3, w 2018 roku przez organizację pożytku publicznego, Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru oferty Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:30.11.2017 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:30.11.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak