Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXVII SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 29 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 11 : 00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.  Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,05 m².
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17.  Zakończenie sesji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:22.12.2017
Data publikacji:22.12.2017 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż