Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXVIII SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 13 : 00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zawoja w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie sesji

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:16.01.2018
Data publikacji:16.01.2018 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż