UCHWAŁA Nr 739.2018r.

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 9 stycznia 2018r.

 

 

w sprawie zaopiniowania zaliczenia drógi do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2222 ze zm) oraz po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 03.01.2017r. Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie wniosek z dnia 03.01.2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych drogę ul. Generała Maczka – boczna- do TR-do Tapi w Jordanowie w km 0+000- 0+860 km ( położona na działkach nr 5707/1, 5706 jedn. ewid. Jordanów, obręb Jordanów).

§ 2

Położenie drogi, o której mowa w § 1 określona jest na mapie ewidencyjnej stanowiacej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:23.01.2018 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:09.01.2018
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:01.02.2018 10:22