Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

XXXIX SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 8 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

9. Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za poprzedni rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o powierzchni 237 m².

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 98 m² oraz pomieszczenia o powierzchni 12 m².

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra Sidzina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Zawoi na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Ukrzyżowania Pana Jezusa w kościele parafialnym w Zawoi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Spółdzielni Socjalnej „Maja” ul. Generała Maczka 131, 34 - 240 Jordanów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie sesji.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:01.03.2018
Data publikacji:01.03.2018 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.