Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

 

XL SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 26 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZ. 13 : 00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie i formach przeciwdziałania bezrobociu w powiecie suskim.

9. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w zakresie drogownictwa za rok 2017 oraz plany na rok 2018.

10. Informacja o przedsięwzięciach realizowanych przez Wydział Środowiska służących ochronie środowiska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o powierzchni 15 m².

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10180/14 o powierzchni 0, 0639 ha.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu suskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:19.04.2018
Data publikacji:19.04.2018 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.