Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3 . Droga gminna klasy L.

      ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z  2017r. poz. 14961 tekst jednolity),

STAROSTA  SUSKI

zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.04.2018r. (uzupełniony po wezwaniu w dniu 22.05.20108r.) Burmistrza Miasta Jordanowa zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21  w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3 . Droga gminna klasy L.

  1. między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

–  jednostka ewidencyjna 121501_1 Jordanów, obręb ewidencyjny 0001 Jordanów:

        5547/3, 3945/1 (3945), 3956/1 (3956), 5559, 3822/1 (3822), 3944  oraz 3936/1 (3936), 

  1. teren niezbędny dla realizacji inwestycji – zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c, f, h w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych:

– jednostka ewidencyjna 121501_1 Jordanów, obręb ewidencyjny 0001 Jordanów, dz. nr ewid. 3819, 5548, 5546

Strony mogą zapoznać się z przedłożonymi do wniosku dokumentami i wnieść swoje uwagi   i zastrzeżenia ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego ogłoszenie, (zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257t.j) w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej; ul. Kościelna 5b, 34–200 Sucha Beskidzka,  pokój nr 108,  w godzinach  pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3 . Droga gminna klasy L.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Józef Bałos
Data na dokumencie:14.06.2018
Data publikacji:14.06.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.