Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

         XLIV SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  

      30 SIERPNIA 2018 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM

                       PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

   3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

   4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

   5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

   6.  Interpelacje i zapytania radnych.

   7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

   8.  Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej  Beskidzkiej za I półrocze 2018  roku.

   9.  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sytuacji przestrzegania prawa budowlanego w powiecie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego dotyczącej określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu prowadzenia zadania   publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Suskiego usług  świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią  „Radość Życia” w Rabce Zdrój.

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.  Wolne wnioski.

16.  Zakończenie sesji.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:23.08.2018
Data publikacji:23.08.2018 13:05