Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji

         XLV SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ   27 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZ. 13 : 00 W STAROSTWIE

    POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

  6.  Interpelacje i zapytania radnych.

  7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz nabór    i ilość oddziałów w bieżącym roku szkolnym.

  9.  Przygotowanie powiatu do okresu zimowego 2018/2019 i zimowe utrzymanie dróg.

10.  Sport i kultura fizyczna w powiecie suskim.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.  Wolne wnioski.

16.  Zakończenie sesji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:20.09.2018
Data publikacji:20.09.2018 13:04