Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873)

 

Zgodnie z Art.19a.1. na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymieniomego w art. 3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze loklanym lub regionalnym (...)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawa prawna
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.04.2011
Data publikacji:11.04.2011 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż