Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

         II SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  13 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenie jej składu osobowego.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenie jej składu osobowego.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego oraz  przedmiotu ich działania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Suskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Suskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2019 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

 

                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                                                                              Ryszard Hadka    

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:06.12.2018
Data publikacji:06.12.2018 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 09:24 Edycja dokumentu
(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:23 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały -
wynagrodzenie starosty.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:23 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały -
liczebność komisji.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:23 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - harmonogram
dyżurów aptek.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:23 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - diety
radnych.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:23 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - delegowanie
radnych do komisji bezpieczeństwa.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany
WPF.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - składy
osobowe Komisji.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie
Komisji, Skarg , Wniosków i Petycji.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany w
budżecie.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały -
powołanie Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 09:22 Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - plan
pracy rady.pdf"

(Witold Korzec (administrator BIP))
06.12.2018 08:53 Edycja dokumentu
(Witold Korzec (administrator BIP))