Porządek obrad IV sesji rady powiatu VI kadencji

IV SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ

24 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE

POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego – przedstawieniewniosków.

  6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  8.  Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dnia  31 sierpnia 2019 roku oraz zamiaru utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 roku.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2019 rok.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie sesji.

Projekty uchwał w załącznikach do pobrania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad IV sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:15.01.2019
Data publikacji:15.01.2019 11:37