Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.

UCHWAŁA NR 49.2018 ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), zgodnie z § 3 i § 4 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 0049/XL/299/06 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Suskiego, działając jako organ właściwy oraz jako organ nadzorujący, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z: Alojzym Szczęśniakiem, Adamem Bałosem, Elżbietą Paradowską,  z przeznaczeniem na drobne uprawy kwiatowo - warzywne.


§ 2. Umowy opisane w § 1 będą obowiązywać w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.12.2018
Data publikacji:15.01.2019 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.