V SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 14 MARCA 2019 ROKU O GODZ. 13:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Przedstawienie działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
 9. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
 10. Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za poprzedni rok.
 11. Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w MakowiePodhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 roku.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3 – letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suskim na lata 2019 – 2021.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał w załączeniu.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad V sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:07.03.2019 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:07.03.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:12.03.2019 11:12