VI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

  6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  8.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie.

  9.  Rozpatrzenie raportu o stanie i formach przeciwdziałania bezrobociu w powiecie suskim.

10.  Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg  w zakresie drogownictwa za rok 2018 oraz plany na rok 2019.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej  Beskidzkie  dotacji celowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania wymiany  nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości  powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – BIOMASA  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.     

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2019 roku Pana A. Sz.  na Starostę Suskiego.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2019 roku Pani M. B.  na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

18.  Wolne wnioski.

19.  Zakończenie sesji.

   

  Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

 Ryszard Hadka    

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad VI sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.04.2019 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:18.04.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:18.04.2019 13:46