Informacja Starosty Suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański

INFORMACJA

STAROSTY SUSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn
w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański

 

Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późn. zm.)

§ 1

Informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn, jednostka ewidencyjna Gmina Maków Podhalański, wyłożony w dniach roboczych od 04 marca do 22 marca 2019 r. (włącznie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, stał się z dniem 15 kwietnia 2019 r. operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn, jednostka ewidencyjna Gmina Maków Podhalański.

§ 2

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych, do Starosty Suskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b.

§ 3

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Starosty Suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Józef Bałos
Data na dokumencie:23.04.2019
Data publikacji:26.04.2019 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.