VIII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 13 CZERWCA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Wręczenie Nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym „UPCYKLING”.

  5.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  6.  Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

  7.  Interpelacje i zapytania radnych.

  8.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  9.  Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego w powiecie.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Suchej Beskidzkiej za 2018 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji  celowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.

       a.)  przedstawienie raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2018;

       b.)  debata;

       c.)  głosowanie.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2018 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2018 rok.

       a.)  przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu suskiego;

       b.)  przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Suskiego opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium;

      c.)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2018 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej  w przedmiocie absolutorium;

       d.)  dyskusja o wykonaniu budżetu;

      e.)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego – głosowanie nad  wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „ Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „ Kreatywny uczeń -  profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza   i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie  zawodowe uczniów – SPR.

18.  Wolne wnioski.

19.  Zakończenie sesji.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                                                                       Ryszard Hadka    

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad VIII sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:04.06.2019 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:03.06.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:04.06.2019 11:31