IX SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 29 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

  6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  8.  Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2019 roku.

  9.  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sytuacji przestrzegania prawa budowlanego w powiecie.

10.  Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za I półrocze 2019 roku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.   

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej   w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 36, 20 m² , 40, 50 m², 59, 56 m².

13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zembrzyce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu  Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków   i zasad korzystania z tych przystanków.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Suskiego od 1 września 2019 roku.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2017 – 2018”.

20.  Wolne wnioski.

21.  Zakończenie Sesji.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad IX sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:22.08.2019 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:22.08.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:23.08.2019 08:27