X SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  26 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przedstawienie  wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
 9. Sport i kultura fizyczna w powiecie suskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  Suskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia   zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki  wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć  w kształceniu zaocznym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego  nr I im. Marii  Skłodowskiej – Curie   w Suchej Beskidzkiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego  nr I  wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego  nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego    w Jordanowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia publicznego Centrum  Kształcenia Praktycznego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia publicznego Centrum Kształcenia Praktycznego  nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im.  Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej zmienionej uchwałą Nr 0007/XL/286/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej  Beskidzkiej oraz uchwałą Nr 0007/XLI/293/2018 Rady Powiatu Suskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XL/286/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie sesji.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad X sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:19.09.2019 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:19.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak