Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego   z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi    w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwałą Nr 219.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.10.2019 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje trwały od 1 do 15 października 2019 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu. 

Krzysztof Kołacz

Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Kszysztof Kołacz
Data na dokumencie:01.10.2019
Data publikacji:16.10.2019 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.