XI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 12 : 00 W STAROSTWIE

 POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.   Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez powiat suski w roku szkolnym  2018/2019.
 9. Przygotowanie powiatu do okresu zimowego 2019/2020 i zimowe utrzymanie dróg.
 10. Informacja o stanie oświadczeń majątkowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 27, 10 m², 56, 00 m².   
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2019 rok i za 2020 rok.    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół,  ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b  Rozporządzenia Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej  ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm. ).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.  
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

   Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                               Ryszard Hadka    

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XI sesji rady powiatu VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:24.10.2019 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:24.10.2019
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:24.10.2019 13:24