XIII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 30 GRUDNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 15,80 m².
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów  całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXVI/173/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 roku Pani M. M na Starostę Suskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez okresowe  niewykonywanie audytu wewnętrznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej poparcia petycji  skierowanej do Konfederacji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

Ryszard Hadka    

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:23.12.2019 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:23.12.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak