UCHWAŁA NR 282.2019
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.
 
 
Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), zgodnie z § 3 i § 4 ust. 2 załącznika do uchwały Nr 0049/XL/299/06 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Suskiego, działając jako organ właściwy oraz jako organ nadzorujący, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:
 
§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z: Adamem Bałosem, Elżbietą Paradowską z przeznaczeniem na drobne uprawy kwiatowo - warzywne.
§ 2. Umowy opisane w § 1 będą obowiązywać w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:03.01.2020 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.12.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak