XVI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 26  MARCA 2020 ROKU O GODZ. 10:00 W STAROSTWIE

 POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzów w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku; źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian  w planie i ich zatwierdzenia.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej  Beskidzkiej dotacji celowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 15,30 m².
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowo oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka  funkcjonujące na terenie powiatu suskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 roku Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 roku Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 18. Sprawozdanie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z realizacji programu naprawczego.
 19. Analiza działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej za poprzedni rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg  w zakresie drogownictwa za rok 2019 oraz plany na rok 2020.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

 

    Z - ca Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                                Czesława Madoń    

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:19.03.2020 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Czesława Madoń
Data na dokumencie:19.03.2020
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:20.03.2020 12:55