RAPORT O STANIE POWIATU SUSKIEGO W ROKU 2019 r.

RAPORT O STANIE POWIATU SUSKIEGO W ROKU 2019

Uchwałą Zarządu Powiatu Suskiego nr 366/2020 z dnia 28.05.2020r. został przyjęty raport o stanie powiatu suskiego w roku 2019.

Przygotowany raport obejmuje działalność zarządu w zakresie realizowanych w roku 2019 polityk, programów i strategii i innych zadań wynikających z przepisów prawa, przy zaangażowaniu w ten proces struktury organizacyjnej starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.  

Debata nad raportem o stanie powiatu suskiego będzie przeprowadzona  na sesji Rady Powiatu Suskiego.

W debacie nad raportem mieszkańcy powiatu suskiego mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:RAPORT O STANIE POWIATU SUSKIEGO W ROKU 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.05.2020
Data publikacji:29.05.2020 09:27