Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, poniżej przedstawiam link do opublikowanych sprawozdań finansowych za 2019r. dotyczących jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej zawierające:

  1. Bilans jednostki budżetowej

  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

  4. Informacja dodatkowa.

https://bip.malopolska.pl/pcuwsucha,m,337286,rok-2019.html

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:22.06.2020 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.06.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak