XXIII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ

3 GRUDNIA 2020 ROKU O GODZ. 10 : 00 W STAROSTWIE

POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sytuacji przestrzegania prawa budowlanego w powiecie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania organizacji  publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Raba Wyżna – Spytkowice – Skawa – Rabka Zdrój – Skawa – Naprawa –  Jordanów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

 

 Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego

Czesława Madoń

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencj
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.11.2020 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Czesława Madoń
Data na dokumencie:26.11.2020
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:23.12.2020 07:18