Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 28 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),

 • zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie  na 2021 rok,

 • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,

 • podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2021 roku,

 • określenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 • wykonania uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2021 rok,

 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2020 dla niepublicznych szkół  i placówek działających na terenie powiatu suskiego,

 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2020,

 • petycji do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany przepisów,

 • wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,

 • zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego opracowanego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,

 • współorganizacji przez powiat suski imprezy- turniej piłki nożnej halowej  „III Babiogórskie Mistrzostwa Orlików i Żaków”,

 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „Zawody Strzeleckie o Puchar Starostwa Suskiego”,

 • przystąpienia do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2021-2027”.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żarnówka.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego dla inwestycji związanej z wymianą posadzki w sali sportowej oraz budową drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 28 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.02.2021 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.02.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak