XXVII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 MARCA 2021 ROKU O GODZ. 11:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Suskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu suskiego.

8. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z realizacji Programu Naprawczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ośmiu garaży o powierzchni 15 m² każdy oraz wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu o łącznej powierzchni 150 m².

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 14,99 m², 19,50 m² oraz 24,50 m².

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra – Sidzina.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Suskiego uprawnienia do stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

Jan Banaś

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencj
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:18.03.2021 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Banaś
Data na dokumencie:18.03.2021
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:18.03.2021 11:19