XXVIII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 29 KWIETNIA 2021 ROKU O GODZ. 11:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Suskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństw sanitarno – epidemiologicznego w powiecie suskim.

8. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Raport o stanie i formach przeciwdziałania bezrobociu w powiecie suskim.

9. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg w zakresie drogownictwa za rok 2020 oraz plany na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tomografu komputerowego SOMATOM Perspective.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.

14 Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

  

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego

                                                                                                                                                                     Jan Banaś 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:22.04.2021 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Banaś
Data na dokumencie:22.04.2021
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:22.04.2021 12:22