DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W ZAWOI

34-222 Zawoja, Zawoja Wełcza 991

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SSM W ZAWOI 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2009, nr 157, poz.1240]

 1. Zakres zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki;

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

 • Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 • Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;


 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

 3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;

 4. Znajomość przepisów podatkowych;

 5. Znajomość przepisów płacowych;

 6. Znajomość przepisów ZUS;

 7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;

 8. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych VULCAN, płacowych "Płatnik";

 9. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych;

 10. Asertywność, solidność, systematyczność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;


 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys / CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Dokument [uwierzytelniona kserokopia] poświadczający wykształcenie;

 4. Kwestionariusz osobowy;

 5. Kserokopia świadectw pracy;

 6. Oświadczenie o niekaralności;

 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacji [uwierzytelnione kserokopie] i umiejętności, np. uzyskane w wyniku dokształcania;

 9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i przydatności do pełnienia funkcji głównego księgowego;

 10. Uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego;


Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami] oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami].


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy [budynek szkoły] w godzinach 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 7.10. 2011 r. na adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 34-222 Zawoja, Zawoja Wełcza 991  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy"

 

Aplikacje, które wpłyną do SSM w Zawoi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 600-876-345


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu oraz informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej SSM [www.ssmzawoja.powiatsuski.pl], oraz w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej strony Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej [www.powiatsuski.pl].Dyrektor SSM w Zawoi

Marek Kołacz


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy - Głównego Księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:26.09.2011 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.09.2011
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:26.09.2011 14:04