Sucha Beskidzka, 11 maj 2021 r.

WG-II.6840.1.2.2019

 

INFORMACJA STAROSTY SUSKIEGO

O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 10 MAJA 2021 r.

 

Na podst. art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 – z późn. zm. ) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 – z późn. zm. ), Starosta Suski informuje, że w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna Nr 5B – sala 203, tut. organ zorganizował drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

  • prawa własności nieruchomości, położonej w Zembrzycach ( powiat suski, woj. małopolskie ), oznaczonej jako działka ewid. nr 3632 o pow. 0,3007 ha, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym:

stanowiącej własność Skarbu Państwa:, objętej KW Nr KR1B/00068560/8, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Cena wywoławcza:

356 000,00 brutto ( słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto zł );

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zembrzyce: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 3632 znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:

w części „R5” – tereny rolne;

w części: „KDD3” – tereny dróg publicznych klasy D.

Zgodnie z § 38 ust. 4 pkt. 5 i 6 uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XXXV/287/18 z dn. 26.06.2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5476 z dn. 07.08.2018 r.), ustala się możliwość utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w tym remont, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę pod warunkiem uwzględnienia zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z zapisów uchwały.

Działka położona w południowo-wschodniej części wsi Zembrzyce, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym, nieogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki zbliżony do kwadratu, teren pochyły o spadku w kierunku północno-wschodnim. W sąsiedztwie rozproszona zabudowa zagrodowa oraz tereny niezabudowane.

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 252,64 m2, murowany, kryty blachą. Instalacje: E,W,K ( zbiornik bezodpływowy ), w budynku rozprowadzona instalacja c.o. brak grzejników i pieca. Elewacja częściowo pokryta „sidingiem”. Nieużytkowany.

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 79,33 m2, wybudowany w technologii mieszanej, kryty dachówką cementową, wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym, przechylony.

Budynek gospodarczy – warsztatowy jednokondygnacyjny o pow. użytkowej ok. 59,50 m2, murowany kryty blachą, wyposażony w instalację elektryczną, nieużytkowany.

Wynik przetargu: negatywny - nikt nie dokonał wpłaty wadium i nikt nie złożył pisemnej oferty.

 

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Starosty suskiego o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zembrzycach.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:14.05.2021 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:11.05.2021
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:22.05.2021 00:03