Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 27 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (4 uchwały),

 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (5 uchwał),

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie (dot. programu Erasmus + w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2021-2027),

 • ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • przyjęcia raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2020,

 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych Podbabiogórskie Posiady”,

 • wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: przebudowa istniejącego okna na zewnętrzne drzwi techniczne przeciwpożarowe do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w budynku CKZ na działce ewid. nr 9972/14,

 • wyrażenia zgody dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na wyremontowanie własnej sieci wodociągowej.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1683 K Jordanów - Toporzysko - Sidzina w Toporzysku.

 • Wyraził zgodę na remont drogi powiatowej nr 1683 K w Sidzinie na odc. o dł. 0.5 km.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

 

Zarząd zapoznał się z wnioskami komisji i przekazał je do odpowiednich komórek organizacyjnych celem przeanalizowania i adekwatnego działania.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 27 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:25.06.2021 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Bałos
Data na dokumencie:24.06.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak