Uchwała Nr 163.2012

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 19 stycznia 2012 roku


w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz § 10 pkt. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 139.2011 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru następujących ofert:


1.na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)oferty Babiogórskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury: „XII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski – Maków Podhalański 2012”; kwota przyznana: 2000 zł,

b)oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce: „Rytm łączy pokolenia… Edukacja muzyczna szansą na integrację międzypokoleniową oraz promocję Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 1500 zł,


2.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa szlaków turystycznych pieszych”; kwota przyznana: 3892,80 zł,


3.na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)oferty „Beskidzkiego Klubu Karate” w Suchej Beskidzkiej: „Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate”; kwota przyznana: 4500 zł,

b)oferty Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej: „Zorganizowanie Szkolnej Ligi Strzeleckiej z broni pneumatycznej i kulowej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu suskiego w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2012”; kwota przyznana: 1800 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Wicestaroście Suskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego w 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:23.01.2012 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.01.2012
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:23.01.2012 13:50