Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych dla 30 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w ramach projektu systemowego PCPR Sucha Beskidzka „ Aktywni Mogą Więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego którego przedmiot został wyżej wskazany . Postawę unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 7 , który stanowi, że „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

Krzysztof Cieżak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych dla 30 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data publikacji:20.02.2012 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Cieżak
Data na dokumencie:20.02.2012
Informację aktualizował:Witold Korzec (administrator BIP)
Data aktualizacji:20.02.2012 12:37